'reflex pro web' 'reflex pro web'
 
Tiráž
Volba
Nový projekt
Reflex Pro Web

Výpočtový software pro systémy udržování tlaku, doplňování, odplyňování a výměníky tepla pro různé oblasti zařízení budov a technologické procesy. Pro používání produktu reflex pro nejsou třeba žádné specifické vědomosti o produktech. Reflex Pro přináší podle uživatelem nadefinovaných požadavků výsledek v podobě nabídky s optimalizovaným technickým řešením a cenou, při dodržení příslušných pravidlel a předpisů.

Zejména:

Stanovení velikosti a výběr vhodného typu membránové tlakové expanzní nádoby, expanzního automatu a vhodné bezpečnostní příslušenství.

Výběr doplňovacího a odplyňovacího systému s možností změkčování plnicí a doplňovací vody.

Návrh pájených výměníků tepla.

Chronologicky uvedený sortiment s technickými specifikacemi a datovými listy uvažovaného zařízení. Různé výstupní formáty pro další zpracování v jiných softwarových produktech.

Das Bild konnte nicht geladen werden.
Pomoc

Bitte aktivieren Sie JavaScript in Ihrem Browser.
Verze 1.1.33